Koniec dodávok

31.12.2019 končí distribúcia rekuperačných jednotiek ComfoAirD 350. Bude nahradená ekonomickým modelom rekuperačnej jednotky ComfoAir Q350.